Uddannelsestyper

 

Alle uddannelserne starter med et grundforløb. Om du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af, hvornår du har afsluttet din folkeskole eller 10. klasse.

Grundforløb 1

Du starter med grundforløb 1, hvis du er gået ud af folkeskolen eller 10. klasse inden for de seneste 14 måneder.

Grundforløb 1 er første trin i dit sammenhængende uddannelsesforløb til enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Under forløbet får du rig mulighed for at få afklaret dine ønsker og uddannelsesmuligheder inden for social- og sundhedsfagene. Samtidig bliver du forberedt til at fortsætte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger og er SU-berettiget, hvis du er fyldt 18 år.

Grundforløb 2

Er det mere end 14 måneder siden, du afsluttede din folkeskole eller 10. klasse starter du direkte på grundforløb 2.

Grundforløb 2 er starten på din uddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. I løbet af forløbet, lærer du både om arbejdet med ældre, syge og handicappede. Du lærer også en masse om kommunikation og samarbejde, som du sidenhen kommer til at bruge, når du skal i praktik. På grundforløb 2 er der også fokus på at hjælpe og forberede dig til at søge praktikplads til dit hovedforløb.

Grundforløb 2 varer 20 og er SU-berettiget, hvis du er fyldt 18 år.

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper er for dig, der vil fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede.

Som social-og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. Som social- og sundhedshjælper bliver du en af de gennemgående personer borgernes hverdag. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Hvad er adgangskravene?

Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve og have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Du søger via www.optagelse.dk

Hvilke fag skal jeg have på uddannelsen?

Udover grundfag som dansk og naturfag, har du også fagspecifikke fag.

Social- og sundhedshjælperens rolle

Mødet med borgeren

Personlig hjælp, omsorg og pleje

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Hovedforløbet tager 1 år og 2 måneder udover grundforløb.

Hvordan er økonomien under uddannelsen?

På hovedforløbet får du elevløn i den kommune eller region, som du ansættes i. Hvor meget afhænger bl.a. af din alder, hvor langt du er i din uddannelse, og hvor du bliver ansat som elev. Men typisk ligger elevlønnen et sted mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem. Du lærer bl.a. om omsorg og pleje til patienter med fysiske og psykiske sygdomme samt om rehabilitering og sundhedsfremme.

Du får ansvar for både at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren. Du er alarmklokken, som tidligt observerer ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På social- og sundhedsassistentuddannelsen er praktikstederne fordelt mellem plejecentre, hjemmepleje, psykiatri og sygehus.

Hvad er adgangskravene?

Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve og have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Du søger via www.optagelse.dk

Hvilke fag skal jeg have på uddannelsen?

Udover grundfag som dansk og naturfag, har du også fagspecifikke fag.

Mødet med borgeren og patienten 

Det sammenhængende borger- og patientforløb

Kvalitet og udvikling

Somatisk sygdom og sygepleje

Psykisk sygdom og sygepleje

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Farmakologi og medicinhåndtering

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Hovedforløbet tager 2 år, 9 måneder og 3 uger udover grundforløb.

Hvordan er økonomien under uddannelsen?

På hovedforløbet får du elevløn i den kommune eller region, som du ansættes i. Hvor meget afhænger bl.a. af din alder, hvor langt du er i din uddannelse, og hvor du bliver ansat som elev. Men typisk ligger elevlønnen et sted mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

På EUX Velfærd tager du en studentereksamen samtidig med, at du uddanner dig til social- og sundhedsassistent. Du bliver med andre ord både faglært og student. Derfor giver uddannelsen også adgang og mulighed for mere, når du er færdig. Du kan gå direkte ud at arbejde som assistent, eller du kan læse videre på en lang række akademi-, professions- og universitetsuddannelser.

Ligesom den almindelige social- og sundhedsassistentuddannelse kan du se frem til en afvekslende hverdag med skiftevis skole og praktik, hvor du lærer de samme ting om omsorg, pleje og rehabilitering. Men sideløbende dygtiggør du dig også inden for generelle gymnasiefag som psykologi, samfundsfag og kommunikation/IT.

Hvad er adgangskravene?

Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve og have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Du søger via www.optagelse.dk

Hvilke fag skal jeg have på uddannelsen?

Udover valgfag skal du have en række obligatoriske sundhedsfag og gymnasielle fag.

Mødet med borgeren og patienten 

Det sammenhængende borger- og patientforløb

Kvalitet og udvikling

Somatisk sygdom og sygepleje

Psykisk sygdom og sygepleje

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Farmakologi og medicinhåndtering 

Dansk A

Engelsk B

Matematik B

Samfundsdag B

Kommunikation/IT

Biologi C

Psykologi C

Kemi B

Hvor lang tid tager uddannelsen?

EUX Velfærd varer 3 år, 6 måneder og 3 uger udover grundforløb.

Hvordan er økonomien under uddannelsen?

På hovedforløbet får du elevløn i den kommune eller region, som du ansættes i. Hvor meget afhænger bl.a. af din alder, hvor langt du er i din uddannelse, og hvor du bliver ansat som elev. Men typisk ligger elevlønnen et sted mellem 9.500 og 12.500 kr.

PRØV SOSUGUIDEN OG BLIV KLOGERE PÅ, HVILKEN VEJ DER ER DEN RIGTIGE FOR DIG

Eller ansøg direkte på

Se Rasmus Brohave prøve

kræfter som SOSU for en dag

 

Oplev Rasmus Brohave i SOSU-faget for en dag, når han bliver tager under vingerne af Camilla og Henriette, som begge uddanner sig til social- og sundhedsassistenter.  

Uddannelsessteder

Klik på en skole på kortet nærmest dig og læs mere om dine uddannelsesmuligheder i dit nærområde.

Du kan også klikke dig ind på skolernes egne hjemmesider, hvis du vil have mere information.

SOSU ZBC Holbæk
SOSU ZBC Kalundborg
SOSU ZBC Køge
SOSU ZBC Ringsted
SOSU ZBC Roskilde
SOSU ZBC Slagelse
ZBC Vordingborg
SOSU Nykøbing F.
SOSU Nakskov
SOSU Vordingborg
Aarhus

SOSU Østjylland har afdelinger i Aarhus, Silkeborg og Skanderborg.

På alle afdelinger har du en lang række muligheder for at gøre din tid på skolen både sjov, sund, social og
lærerig.

På skolen vægtes høj faglighed, stor rummelighed og stærke sociale relationer mellem elever,
undervisere kursister og medarbejdere.

Skolen arbejder desuden sammen med mange forskellige partnere i en lang række lande.

Gå til skolens hjemmeside

Randersafdelingen

Skolen har en stærk tradition for en høj faglighed og et godt uddannelsesmiljø.

På skolens afdelinger i Grenaa og Randers danner lyse lokaler og digitale læringsplatforme rammerne for
din erhvervsfaglige og personlige udvikling.

Du bliver mødt af dedikerede undervisere og motiverede elever, og du vil møde engagerede kommunale-
og regionale arbejdsgivere i praktikken.

På skolen bringes praksis også bringes ind i teorien med forskellige former for casearbejde og
simulationsøvelser i særligt indrettede simulationsrum.

Gå til skolens hjemmeside

Djursafdelingen

Skolen har en stærk tradition for en høj faglighed og et godt uddannelsesmiljø.

På skolens afdelinger i Grenaa og Randers danner lyse lokaler og digitale læringsplatforme rammerne for
din erhvervsfaglige og personlige udvikling.

Du bliver mødt af dedikerede undervisere og motiverede elever, og du vil møde engagerede kommunale-
og regionale arbejdsgivere i praktikken.

På skolen bringes praksis også bringes ind i teorien med forskellige former for casearbejde og
simulationsøvelser i særligt indrettede simulationsrum.

Gå til skolens hjemmeside

Viborg

På skolens tre afdelinger i Skive, Thisted og Viborg gror nysgerrighed og faglighed frit.

Skolens ansatte, elever og kursister tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling og miljø.

Forskellighed og engagement i det daglige arbejde er nøgleord på skolen.

Gå til skolens hjemmeside

Skive

På skolens tre afdelinger i Skive, Thisted og Viborg gror nysgerrighed og faglighed frit.

Skolens ansatte, elever og kursister tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling og miljø.

Forskellighed og engagement i det daglige arbejde er nøgleord på skolen.

Gå til skolens hjemmeside

Herning

Skolen har afdelinger i Herning og Holstebro.

Her bliver du introduceret til aktive og praksisnære forløb og mulighed for internationale praktikophold.

Skolen lægger vægt trivsel og tryghed som forudsætninger for læring. Skolen har derfor tilknyttet en
uddannelsescoach samt vejledere, der kan støtte dig i et positivt skoleforløb.

Desuden har skolen fokus på at være en sund skole.

Gå til skolens hjemmeside

Holstebro

Skolen har afdelinger i Herning og Holstebro. 

Her bliver du introduceret til aktive og praksisnære forløb og mulighed for internationale praktikophold.

Skolen lægger vægt trivsel og tryghed som forudsætninger for læring. Skolen har derfor tilknyttet en
uddannelsescoach samt vejledere, der kan støtte dig i et positivt skoleforløb.

Desuden har skolen fokus på at være en sund skole.

Gå til skolens hjemmeside

Skanderborg

SOSU Østjylland har afdelinger i Aarhus, Silkeborg og Skanderborg.

På alle afdelinger har du en lang række muligheder for at gøre din tid på skolen både sjov, sund, social og
lærerig.

På skolen vægtes høj faglighed, stor rummelighed og stærke sociale relationer mellem elever,
undervisere kursister og medarbejdere.

Skolen arbejder desuden sammen med mange forskellige partnere i en lang række lande.

Gå til skolens hjemmeside

Silkeborg

SOSU Østjylland har afdelinger i Aarhus, Silkeborg og Skanderborg.

På alle afdelinger har du en lang række muligheder for at gøre din tid på skolen både sjov, sund, social og
lærerig.

På skolen vægtes høj faglighed, stor rummelighed og stærke sociale relationer mellem elever,
undervisere kursister og medarbejdere.

Skolen arbejder desuden sammen med mange forskellige partnere i en lang række lande.

Gå til skolens hjemmeside

Horsens

Skolen har afdelinger i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding.

Du bliver en elev i en professionel og udviklingsorienteret organisation, der har fokus på et attraktivt og
levende læringsmiljø og har et både lokalt, nationalt og internationalt udsyn.

Skolens læringsmiljø tager udgangspunkt i det brede og positive sundhedsbegreb med fokus på sundhed
og trivsel i hverdagen.

Gå til skolens hjemmeside

Aalborg

Skolen tilbyder uddannelsesforløb i Aalborg, Hjørring, Fjerritslev, Frederikshavn, Aars og Hobro.

Som elev på SOSU Nord bliver du en del af et fællesskab, der er bygget op omkring samarbejde og
gensidig respekt.

Der er fokus på miljøhensyn og it, og iPad’en bliver din digitale læringspartner gennem hele dit
uddannelsesforløb.

Gå til skolens hjemmeside

Hjørring

Skolen tilbyder uddannelsesforløb i Aalborg, Hjørring, Fjerritslev, Frederikshavn, Aars og Hobro.

Som elev på SOSU Nord bliver du en del af et fællesskab, der er bygget op omkring samarbejde og
gensidig respekt.

Der er fokus på miljøhensyn og it, og iPad’en bliver din digitale læringspartner gennem hele dit
uddannelsesforløb.

Gå til skolens hjemmeside

Brovst

Skolen tilbyder uddannelsesforløb i Aalborg, Hjørring, Fjerritslev, Frederikshavn, Aars, Brovst og Hobro.

Som elev på SOSU Nord bliver du en del af et fællesskab, der er bygget op omkring samarbejde og
gensidig respekt.

Der er fokus på miljøhensyn og it, og iPad’en bliver din digitale læringspartner gennem hele dit
uddannelsesforløb.

Gå til skolens hjemmeside

Frederikshavn

Skolen tilbyder uddannelsesforløb i Aalborg, Hjørring, Fjerritslev, Frederikshavn, Aars og Hobro.

Som elev på SOSU Nord bliver du en del af et fællesskab, der er bygget op omkring samarbejde og
gensidig respekt.

Der er fokus på miljøhensyn og it, og iPad’en bliver din digitale læringspartner gennem hele dit
uddannelsesforløb.

Gå til skolens hjemmeside

Aars

Skolen tilbyder uddannelsesforløb i Aalborg, Hjørring, Fjerritslev, Frederikshavn, Aars og Hobro.

Som elev på SOSU Nord bliver du en del af et fællesskab, der er bygget op omkring samarbejde og
gensidig respekt.

Der er fokus på miljøhensyn og it, og iPad’en bliver din digitale læringspartner gennem hele dit
uddannelsesforløb.

Gå til skolens hjemmeside

Hobro

Skolen tilbyder uddannelsesforløb i Aalborg, Hjørring, Fjerritslev, Frederikshavn, Aars og Hobro.

Som elev på SOSU Nord bliver du en del af et fællesskab, der er bygget op omkring samarbejde og
gensidig respekt.

Der er fokus på miljøhensyn og it, og iPad’en bliver din digitale læringspartner gennem hele dit
uddannelsesforløb.

Gå til skolens hjemmeside

Thisted

På skolens tre afdelinger i Skive, Thisted og Viborg gror nysgerrighed og faglighed frit.

Skolens ansatte, elever og kursister tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling og miljø.

Forskellighed og engagement i det daglige arbejde er nøgleord på skolen.

Gå til skolens hjemmeside

SOSU H

Skolen har afdelinger i København, Helsingør, Gladsaxe, Brøndby, Herlev, Hillerød og Frederikssund.
SOSU H er en skole, der har fokus på forskellige måder at lære på.

SOSU H giver plads til forskellige måder at lære på. På SOSU H er dit uddannelsesforløb bygget op i
temaer, der kobler viden, færdigheder og kompetencer sammen – og læringsaktiviteterne er altid tæt på
den praksis, du skal ud i.

Du bliver udfordret og understøttet i din læringsproces, og it, digitale medier og velfærdsteknologi er en
del af din hverdag på skolen.

Gå til skolens hjemmeside

SOSU H - Kbh. Sankt Petri

Skolen har afdelinger i København, Helsingør, Gladsaxe, Brøndby, Herlev, Hillerød og Frederikssund.
SOSU H er en skole, der har fokus på forskellige måder at lære på.

SOSU H giver plads til forskellige måder at lære på. På SOSU H er dit uddannelsesforløb bygget op i
temaer, der kobler viden, færdigheder og kompetencer sammen – og læringsaktiviteterne er altid tæt på
den praksis, du skal ud i.

Du bliver udfordret og understøttet i din læringsproces, og it, digitale medier og velfærdsteknologi er en
del af din hverdag på skolen.

Gå til skolens hjemmeside

SOSU H - Gladsaxe

Skolen har afdelinger i København, Helsingør, Gladsaxe, Brøndby, Herlev, Hillerød og Frederikssund.
SOSU H er en skole, der har fokus på forskellige måder at lære på.

SOSU H giver plads til forskellige måder at lære på. På SOSU H er dit uddannelsesforløb bygget op i
temaer, der kobler viden, færdigheder og kompetencer sammen – og læringsaktiviteterne er altid tæt på
den praksis, du skal ud i.

Du bliver udfordret og understøttet i din læringsproces, og it, digitale medier og velfærdsteknologi er en
del af din hverdag på skolen.

Gå til skolens hjemmeside

SOSU H - Herlev

Skolen har afdelinger i København, Helsingør, Gladsaxe, Brøndby, Herlev, Hillerød og Frederikssund.
SOSU H er en skole, der har fokus på forskellige måder at lære på.

SOSU H giver plads til forskellige måder at lære på. På SOSU H er dit uddannelsesforløb bygget op i
temaer, der kobler viden, færdigheder og kompetencer sammen – og læringsaktiviteterne er altid tæt på
den praksis, du skal ud i.

Du bliver udfordret og understøttet i din læringsproces, og it, digitale medier og velfærdsteknologi er en
del af din hverdag på skolen.

Gå til skolens hjemmeside

SOSU H - Frederikssund

Skolen har afdelinger i København, Helsingør, Gladsaxe, Brøndby, Herlev, Hillerød og Frederikssund.
SOSU H er en skole, der har fokus på forskellige måder at lære på.

SOSU H giver plads til forskellige måder at lære på. På SOSU H er dit uddannelsesforløb bygget op i
temaer, der kobler viden, færdigheder og kompetencer sammen – og læringsaktiviteterne er altid tæt på
den praksis, du skal ud i.

Du bliver udfordret og understøttet i din læringsproces, og it, digitale medier og velfærdsteknologi er en
del af din hverdag på skolen.

Gå til skolens hjemmeside

SOSU H - Helsingør

Skolen har afdelinger i København, Helsingør, Gladsaxe, Brøndby, Herlev, Hillerød og Frederikssund.
SOSU H er en skole, der har fokus på forskellige måder at lære på.

SOSU H giver plads til forskellige måder at lære på. På SOSU H er dit uddannelsesforløb bygget op i
temaer, der kobler viden, færdigheder og kompetencer sammen – og læringsaktiviteterne er altid tæt på
den praksis, du skal ud i.

Du bliver udfordret og understøttet i din læringsproces, og it, digitale medier og velfærdsteknologi er en
del af din hverdag på skolen.

Gå til skolens hjemmeside

SOSU H - Hillerød (M40)

Skolen har afdelinger i København, Helsingør, Gladsaxe, Brøndby, Herlev, Hillerød og Frederikssund.
SOSU H er en skole, der har fokus på forskellige måder at lære på.

SOSU H giver plads til forskellige måder at lære på. På SOSU H er dit uddannelsesforløb bygget op i
temaer, der kobler viden, færdigheder og kompetencer sammen – og læringsaktiviteterne er altid tæt på
den praksis, du skal ud i.

Du bliver udfordret og understøttet i din læringsproces, og it, digitale medier og velfærdsteknologi er en
del af din hverdag på skolen.

Gå til skolens hjemmeside

SOSU H - Hillerød (M22)

Skolen har afdelinger i København, Helsingør, Gladsaxe, Brøndby, Herlev, Hillerød og Frederikssund.
SOSU H er en skole, der har fokus på forskellige måder at lære på.

SOSU H giver plads til forskellige måder at lære på. På SOSU H er dit uddannelsesforløb bygget op i
temaer, der kobler viden, færdigheder og kompetencer sammen – og læringsaktiviteterne er altid tæt på
den praksis, du skal ud i.

Du bliver udfordret og understøttet i din læringsproces, og it, digitale medier og velfærdsteknologi er en
del af din hverdag på skolen.

Gå til skolens hjemmeside

SOSU H - Brøndby

Skolen har afdelinger i København, Helsingør, Gladsaxe, Brøndby, Herlev, Hillerød og Frederikssund.
SOSU H er en skole, der har fokus på forskellige måder at lære på.

SOSU H giver plads til forskellige måder at lære på. På SOSU H er dit uddannelsesforløb bygget op i
temaer, der kobler viden, færdigheder og kompetencer sammen – og læringsaktiviteterne er altid tæt på
den praksis, du skal ud i.

Du bliver udfordret og understøttet i din læringsproces, og it, digitale medier og velfærdsteknologi er en
del af din hverdag på skolen.

Gå til skolens hjemmeside

Rønne

Skolen, der ligger i Rønne, uddanner SOSU’er og sygeplejersker.

Skolen er ikke er større, end at alle kender alle, og dørene er åbne hele døgnet.

Du kan altid få fat i en af skolens undervisere eller ansatte, som du kan tale med om det, der optager dig.

Som noget helt særligt tilbyder Bornholms Regionskommune voksenelevløn til alle SOSU-elever, der er fyldt 18 år. Dette gælder, hvis du starter på uddannelsen i 2022 og er gældende for en 3-årig periode.

Gå til skolens hjemmeside

Odense

Skolen har afdelinger i Odense, Svendborg og Middelfart.

Som elev på skolen kan du glæde dig til spændende år med gode praktikmuligheder, inspirerende
undervisning på skolen og et arbejde, der giver store udfordringer.

Du får lov at være aktiv og eksperimenterende. Skolens undervisning er præget af aktiviteter, dilemmaer
og udfordringer fra den virkelighed, du møder efter din uddannelse.

Der er aldrig langt fra teorierne i bøgerne til virkeligheden på sygehuse, plejehjem og børnehaver.

Gå til skolens hjemmeside

Svendborg

Skolen har afdelinger i Odense, Svendborg og Middelfart.

Som elev på skolen kan du glæde dig til spændende år med gode praktikmuligheder, inspirerende
undervisning på skolen og et arbejde, der giver store udfordringer.

Du får lov at være aktiv og eksperimenterende. Skolens undervisning er præget af aktiviteter, dilemmaer
og udfordringer fra den virkelighed, du møder efter din uddannelse.

Der er aldrig langt fra teorierne i bøgerne til virkeligheden på sygehuse, plejehjem og børnehaver.

Gå til skolens hjemmeside

Middelfart

Skolen har afdelinger i Odense, Svendborg og Middelfart.

Som elev på skolen kan du glæde dig til spændende år med gode praktikmuligheder, inspirerende
undervisning på skolen og et arbejde, der giver store udfordringer.

Du får lov at være aktiv og eksperimenterende. Skolens undervisning er præget af aktiviteter, dilemmaer
og udfordringer fra den virkelighed, du møder efter din uddannelse.

Der er aldrig langt fra teorierne i bøgerne til virkeligheden på sygehuse, plejehjem og børnehaver.

Gå til skolens hjemmeside

Esbjerg

Skolen tilbyder uddannelsesforløb i Esbjerg og Vejen. 

Skolen har fokus på et dynamisk læringsmiljø, at skabe helhed gennem faglighed, fornyelse og gode
relationer, faglig stolthed og lyst til at lære for livet.  

SOSU Esbjerg har masser af tilbud om støtte i forhold til læsning, stavning, eksamensangst, sprog, it og
meget andet.  

Skolen giver også mulighed for at komme i praktik i udlandet.

Gå til skolens hjemmeside

Vejen

Skolen tilbyder uddannelsesforløb i Esbjerg og Vejen. 

Skolen har fokus på et dynamisk læringsmiljø, at skabe helhed gennem faglighed, fornyelse og gode
relationer, faglig stolthed og lyst til at lære for livet.  

SOSU Esbjerg har masser af tilbud om støtte i forhold til læsning, stavning, eksamensangst, sprog, it og
meget andet.  

Skolen giver også mulighed for at komme i praktik i udlandet.

Gå til skolens hjemmeside

Fredericia

Skolen har afdelinger i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding.

Du bliver en elev i en professionel og udviklingsorienteret organisation, der har fokus på et attraktivt og
levende læringsmiljø og har et både lokalt, nationalt og internationalt udsyn.

Skolens læringsmiljø tager udgangspunkt i det brede og positive sundhedsbegreb med fokus på sundhed
og trivsel i hverdagen.

Gå til skolens hjemmeside

Vejle

Skolen har afdelinger i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding.

Du bliver en elev i en professionel og udviklingsorienteret organisation, der har fokus på et attraktivt og
levende læringsmiljø og har et både lokalt, nationalt og internationalt udsyn.

Skolens læringsmiljø tager udgangspunkt i det brede og positive sundhedsbegreb med fokus på sundhed
og trivsel i hverdagen.

Gå til skolens hjemmeside

Kolding

Skolen har afdelinger i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding.

Du bliver en elev i en professionel og udviklingsorienteret organisation, der har fokus på et attraktivt og
levende læringsmiljø og har et både lokalt, nationalt og internationalt udsyn.

Skolens læringsmiljø tager udgangspunkt i det brede og positive sundhedsbegreb med fokus på sundhed
og trivsel i hverdagen.

Gå til skolens hjemmeside

Aabenraa

Skolen har afdelinger i Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Social- og Sundhedsskolen Syd sætter innovation på skemaet og giver mulighed for at kombinere online-
og offline-undervisning.

På skolen er der også mulighed for at få læsevejledning, en it-rygsæk og deltage i studiecafé.

Gå til skolens hjemmeside

Skip to content